Cirkevné gymnázium v Trebišove obnovilo osvetľovacie a vykurovacie systémy

Košice, 25. september (TSKE) V priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa vo štvrtok 22.septembra uskutočnil študentský odborný seminár spojený so slávnostným odovzdaním a požehnaním novozrekonštruovaných osvetľovacích a vykurovacích systémov. Podujatie pripravil a moderoval Slavomír Partila, riaditeľ Cirkevného gymnázia. Mládežnícky program v rámci podujatia zastrešil otec Milan Kmec, duchovný správca školy. Za Gréckokatolícku eparchiu Košice, ktorá je zriaďovateľom školy, sa na podujatí zúčastnil vladyka Cyril Vasiľ SJ, otec Karol Knap, riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie a otec Martin Mráz, tajomník a kancelár Eparchiálneho úradu. Mesto Trebišov, ktoré je vlastníkom budovy, zastupoval jeho primátor Marek Čižmár spoločne s viceprimátorom Petrom Dučom. Rekonštrukciu osvetlenia zabezpečovali firmy Frontier technologies a Holig Energy, ktoré zastupovali Gabriel Lukáč a Alexander a Mária Pilhovičovci. Vykurovacie systémy renovovala firma Energy PV s.r.o. Slovenskú sporiteľňu, ktorá poskytla úver na celú rekonštrukciu zastupoval Milan Štefanko, manažér oddelenia pre neziskový a verejný sektor SLSP.

Zástupca každej inštitúcie v rámci odborného seminára vystúpil aj s krátkym referátom, v ktorom sa gymnazisti mohli dozvedieť informácie výhodách a možnostiach energetických úspor, konkrétnych spôsoboch ich financovania i energetických výzvach súčasnosti, ktorá stoja pred miestnymi samosprávami.

V závere vladyka Cyril požehnal nové dielo a poďakoval realizátorom a poprial všetkým prítomným.

TSKE

Foto: TSKE