Farnosť na košickom sídlisku Nad Jazerom privítala v vladyku Cyrila

Košice, 3. október (TSKE)Jubilujúca farnosť na košickom sídlisku Nad Jazerom privítala v prvú októbrovú nedeľu arcibiskupa Cyrila Vasiľa, košického eparchiálneho biskupa, pri príležitosti odpustovej slávnosti Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Farnosť si pripomenula 25 rokov svojej existencie uprostred sídliska trojdňovou duchovnou prípravou, ktorá bola zameraná na identitu farského spoločenstva a jeho vnímanie jedinečnosti uprostred všadeprítomnej anonymity dvadsaťdvatisícového sídliska.

Vladyka Cyril sa v homílii upriamil na samotné jubileum, ktoré bolo späté s vývojom a rastom farského spoločenstva uprostred sídliska robotníkov, v ktorom sa duchovnosť musela prebiť na povrch, ozvať k životu. Farnosť prešla postupne z náhradných priestorov do provizórnych, až po samotnú posviacku novopostaveného chrámu medzi bytovkami. Tým sa ukázala ako živé spoločenstvo nie len mladých i starých, ale aj celých rodín s deťmi, ktoré sa každú nedeľu stretávajú v chráme a vytvárajú spoločenstvo spoločenstiev – farnosť. Upriamil pozornosť aj na tú, ktorá ukazuje na naplnenie tajomstva od chvíle Zvestovania, až po Zostúpenie Svätého Ducha, v prvom cirkevnom spoločenstve ako tá, ktorá neustále ukazuje na Krista a chráni utiekajucich sa k nej, čo si v tento deň gréckokatolícka cirkev na Slovensku pripomína nie len sviatkom Ochrany, ale aj sviatkom Patrónky Zemplína. Prítomných vyzval k tomu, aby boli živým spoločenstvom, ktoré sa pozná a spoločne modlí, stretáva i zdieľa svoju vieru.

Na záver slávnosti vladykovi poďakoval farár farnosti Vladimír Varga nie len kvetinovým darom, ale aj košom plným talianskych cestovín a pochutín, ktoré vladykovi pripomenú chvíle strávené v Ríme. Poďakoval mu aj za homíliu, ktorá doplnila mozaiku príhovorov, ktoré zazneli počas duchovnej obnovy z úst otca Martina Mráza a otca Petra Milenkyho.

Po myrovaní nasledoval sprievod okolo chrámu, počas ktorého na štyri svetové strany bola ohlásená radostná zvesť evanjelia.

Richard Fučko

Foto: Martin Antuš