Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 21. – 27. november 2022

Pondelok 21. november

Sampor - Benediktíni - duchovné cvičenia  

Utorok 22. november

Sampor - Benediktíni - duchovné cvičenia

12:00 Badín - Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Streda 23. november

Sampor - Benediktíni - duchovné cvičenia

Štvrtok 24. november

Sampor - Benediktíni - duchovné cvičenia

13.00 Bratislava: inaugurácia dekana TF TU

Piatok 25. november

Sampor - Benediktíni - duchovné cvičenia

Sobota 26. november

Sampor - Benediktíni - duchovné cvičenia