Nová aplikácia „Lectio divina“ má už aj gréckokatolícke texty

Košice, 21. november (TSKE) Začiatkom novembra vytvorila farnosť Dobrého pastiera v Žiline – Solinkách v spolupráci s Pastoračným fondom Žilinskej diecézy aplikáciu pre mobilné telefóny s názvom „Lectio divina“.

Vďaka spolupráci tejto žilinskej farnosti s farnosťou Pokrovu v Košiciach – Nad jazerom a redakciou gréckokatolíckeho časopisu Slovo, sú od 21. novembra do tejto aplikácie pridané aj gréckokatolícke liturgické texty. Týmto sa aplikácia stáva duchovným prínosom pre katolíkov obidvoch obradov na Slovensku a v zahraničí.

„Lectio divina“ je starobylá forma modlitby, ktorú odpradávna praktizovali tak mníšske komunity, ako aj jednotlivci. Či už Lectio praktizujeme sami alebo v rodine, prípadne v malých skupinách, náš život s Bohom sa prostredníctvom čítania jeho Slova začína prehlbovať.

 Viac o tomto spôsobe modlitby so svätým písmom sa dočítate na viac na www.lectiodivina.sk.

Táto aplikácia je dostupná pre iOS ako aj pre pre Android.

TSKE informoval Vladimír Varga