Pápež František sa poďakoval spoločenstvu Skala za jeho dar

Košice, 1. december (TSKE) Svätý Otec František sa prostredníctvom listu Štátneho sekretariátu poďakoval spoločenstvu Skala (Spoločenstvo kňazských a laických rodín) za dar, ktorý mu 30. apríla 2022 odovzdal otec Peter Horváth, vedúci spoločenstva. Pápež zároveň ocenil konkrétne skutky kresťanskej lásky a modlitby, ktoré počas prvých mesiacov vojny vykonali členovia spoločenstva pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine a vyzval všetkých, aby vytrvali v duchu kresťanskej spolupatričnosti.
V sobotu 30. apríla sa v aule Pavla VI. stretli pútnici zo Slovenska s pápežom Františkom, ktorí mu prišli poďakovať za jeho návštevu Slovenska. Medzi viac ako 4000 slovenskými pútnikmi boli aj skupiny gréckokatolíkov, ktoré zastupovali všetky slovenské eparchie.
Na záver audiencie otec Peter Horváth, odovzdal pápežovi Františkovi aj osobitný dar od Spoločenstva kňazských a laických rodín (SKALA). Bola to ikona Krista - tzv. Mandylion. Na jej zadnej strane bol text, ktorý pripomínal, že sa 253 rodín zo spoločenstva nepretržite modlilo 1072 hodín za pokoj na Ukrajine.

TSKE

Foto: TSKE