Vyšla nová spoločenská hra o sv. Mikulášovi

Košice, 1. december (TSKE) Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s občianskym združením Byzantinos vydali v tomto predvianočnom čase spoločenskú hru Mikuláš ide k nám ide. Námetom bola spoločenská hra s podobným názvom, ktorá vznikla na Ukrajine. V prípade slovenského vydania nejde len o doslovný preklad. Autori sa snažili prispôsobiť sprievodné texty deťom na Slovensku tak, aby okrem života sv. Mikuláša – občas spájajúceho skutočné i legendárne prvky – spoznali aj miesto a úlohu sv. Mikuláša v tradícii Cirkvi a kultúre či geografii Slovenska.

Súčasťou balenia je okrem herného plánu, hracích figúrok a návodu aj brožúrka, ktorú by si mali spoločne prečítať rodičia s deťmi. Zoznámenie sa s jej obsahom je dôležité pre samotnú hru. V priebehu hry sa hráči zastavujú na jednotlivých políčkach hracieho plánu a snažia sa správne odpovedať na otázky zo života sv. Mikuláša. Súčasťou balenia sú aj kartičky s dobrými a zlými skutkami. Malí hráči sa oboznamujú s postojmi a hodnotami sv. Mikuláša, aby vedeli správne reagovať v jednotlivých každodenných situáciách. Dôležitou súčasťou sú aj kartičky s konkrétnymi aktivitami, ktoré majú počas hry deti zrealizovať.

Hra môže poslúžiť ako hodnotný vianočný dar. Jej cieľom je totiž spojiť rodiny pri spoločnom aktívnom trávení voľného času, zábave či obohatení sa o nové informácie zo života svätého Mikuláša. Predovšetkým však chce povzbudiť k nasledovaniu životných postojov a hodnôt, ktorým svätý Mikuláš zasvätil celý svoj život. A aj preto je vekové ohraničenie jej hráčov neobmedzené.

Túto hru je možné nájsť na internetovom obchode aetos.sk, v kamenných predajniach obchodu Ekumena v Košiciach na Mäsiarskej ulici č.2 a v Prešove na Hlavnej ulici č.1, ako aj vo  farnostiach Košickej eparchie. 

TSKE

Foto: TSKE