Arcibiskup Vasiľ navštívil kardinála Schönborna

Košice, 2. december (TSKE) V stredu 30. novembra navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ viedenského arcibiskupa a kardinála Christopha Schönborna OP. Kardinál Schönborn je zároveň ordinárom pre východných katolíkov v Rakúsku. Vladyka Cyril mu predstavil myšlienku spomienky na 250. výročie Viedenskej synody, ktorej jubileum si pripomenieme na budúci rok. V roku 1773 cisárovná Mária Terézia zvolala gréckokatolíckych biskupov uhorskej časti Habsburskej monarchie do Viedne, aby sa zharmonizoval cirkevný život v ich biskupstvách. Prof. Michal Lacko SJ o Viedenskej synode z roku 1773, ktorej akty vydal, napísal: „Význam tejto synody je veľmi veľký. Lebo približne 150 rokov, počas ktorých Uhorské kráľovstvo pokračovalo vo svojej starej existencii, t. j. až do roku 1918, regulovala cirkevný život východných katolíkov v Uhorsku."

Spomienkové stretnutie za účastí gréckokatolíckych biskupov pochádzajúcich z Užhorodskej únie, by sa mohlo uskutočniť vo Viedni koncom jari budúceho roka a che byť reflexiou nad prínosom východných katolíckych cirkví do synodálneho procesu, ktorý prežíva Katolícka cirkev.

Kardinál na záver stretnutia poďakoval všetkým veriacim Košickej eparchie za ich neúnavnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Všetkým poprial požehnaný čas prípravy na sviatky Narodenia Pána. Zdôraznil, aby sme prípravu na vianočné sviatky prežívali v duchu solidarity s tými, ktorí prežívajú biedu, nešťastie a vojnu. V závere pripomenul, že Kristus-Knieža pokoja, nesľúbil, že umlčí zbrane tohto sveta. Kristus prichádza, aby utíšil sebectvo a nelásku v našich srdciach.

Záverečný spoločný pozdrav kardinála Schönborna a arcibiskupa Vasiľa je možné vypočuť si na tomto odkaze.

TSKE

Foto: TSKE