Pastoračná návšteva farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi

Košice, 7. december (TSKE) Podľa kánonov kódexu východných cirkví o správe eparchie a jej farností, preosvietený vladyka Cyril Vasil SJ, košický eparchiálny biskup, naplnil literu kódexu a v dňoch 1.12. až 4.12.2022 spolu s otcom archimandritom Jaroslavom Lajčiakom vykonal vizitáciu farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi. Vizitoval farskú administratívnu dokumentáciu, hospodárenie farnosti, archív, matriky a kroniku. Zaujímal sa o duchovné a pastoračné aktivity i budúce plány farnosti.

Vizitácia sa konala vo výročnom 25. roku zriadenia farnosti vladykom Milanom Chauturom CSsR, ktorý započal tradíciu každoročných pastoračných návštev, a to práve v tomto predvianočnom období. Vizitácia vyvrcholila v nedeľu 4.12.2022 archijerejskou sv.liturgiou, pri ktorej vladyka povzbudil veriacich k hľadaniu Pravdy – ktorou je Ježiš Kristus a vydávaniu autentického svedectva tejto „Pravde“ do dnešného sekulárneho spoločenského života.

TSKE informoval: Michal Jartys

Foto: Michal Jartys