Svätý Mikuláš navštívil gréckokatolíkov v Londýne

Košice, 9. december (TSKE) Svätý Mikuláš nezabudol ani na gréckokatolíkov v Anglicku. Vo farnosti bl. Dominika Metoda Trčku v Londýne zavítal k deťom, ktoré sa tam zišli z blízkeho i ďalekého okolia. Tie si jeho darčeky vyslúžili aj tým, že mu spoločne zaspievali mikulášsku pieseň "O ktože ctí si Mikuláša" .  

Nedeľnú sv. liturgiu v ukrajinskej gréckokatolíckej katedrále Svätej rodiny slúžili londýnsky biskup vladyka Kenneth Nowakovski, spolu s protosynkelom košickej eparchie archimandritom otcom Jaroslavom Lajčiakom a správcom farnosti otcom Siarhiejom Stasievičom.  

Po svätej liturgii sa ‘sv. Mikuláš’ deti pýtal, či vedia, aký rozdiel je medzi vymysleným dedom mrázom a pravým sv. Mikulášom. Rovnako im oznámil aj radostnú správu o tom, že aj napriek tomu, že im nedávno zomrela kráľovná, tá skutočná kráľovná je stále medzi nami a je ňou kráľovná nebies Presvätá Bohorodička. Po živej diskusii a spätných otázkach od detí sa tieto dočkali mikulášskych darčekov. 

TSKE informoval: Marek Vojčík

Foto: Marek Vojčík