Dominikova Vianočná pieseň

Košice, 9. september (TSKE) Dňa 07.decembra Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, ktorá sa nachádza na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach, zorganizovala 6. ročník speváckej súťaže Dominikova vianočná pieseň. Po trojročnej pandemickej pauze privítala súťažiacich zo škôl rôznych zriaďovateľov. Do súťaže sa zapojila ZŠ Dneperská 1, ZŠ Belehradská 21, ZŠ Fábryho 44, Spojená škola sv. Košických mučeníkov, ZŠ sv. Cyrila a Metoda a ZŠ s MŠ sv. Marka Križina.

Jedným z hlavných cieľov súťaže je vyzdvihnúť povedomie o osobnosti blahoslaveného o. Metoda Dominika Trčku, poukázať na krásu koledy aj v staroslovienskom jazyku a zároveň podporovať spoluprácu medzi  cirkevnými, štátnymi i súkromnými školami.

V úvode sa k prítomným prihovoril riaditeľ školy o. Marek Horňák, ktorý zaželal všetkým spevákom príjemne prežité dopoludnie. Osobnosť bl. o. Metoda Dominika Trčku priblížil a odprezentoval duchovný správca školy o. Peter Pacák.

O speváckych výkonoch rozhodovala odborná porota. Jej členmi boli Daniela Popovičová zo ZUŠ M. Hemerkovej, Darina Kompušová zo ZUŠ Jantárová 6 a o. Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, ktorý prítomných potešil nádherným spevom vianočnej koledy V Viflejemi novina.

TSKE informovala S. Jeníková

Foto: A. Bombárová