Obnova rehoľných sľubov sestier služobníc

Košice, 10. december (TSKE) V predvečer sviatku Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky 7. decembra 2022 sa v košickej eparchiálnej kaplnke zišli sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Obe košické komunity sestier služobníc sa spoločne pomodlili sviatočnú večiereň zo sviatku. Večiereň viedol otec Pantelejmon Gerbery. On rovnako viedol aj duchovnú obnovu pre sestry pred sviatkom. 

Po nej nasledovala sv. liturgia, ktorú slávil protosynkel košickej eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak. V príhovore vyzdvihol myšlienku, že aj keď čas plynie rýchlo, náš život, služba a láska majú byť stále svieže. Pred sv. prijímaním si osem sestier obnovilo svoje rehoľné sľuby. Pri sv. liturgii sa tiež modlil aj otec Martin Mráz, kancelár biskupského úradu. Celú slávnosť zastrešil ceremonár Jozef Havrilčák, asistencia bohoslovcov Samuel Dávid Bombár a Marko Vadász.

TSKE informovala sr. Alžbeta

Foto: Samuel Dávid Bombár