Decembrové tematické stretnutie Cerkov s molodyma

Košice, 10. december (TSKE) V predvečer sviatku sv. Mikuláša 5.12.2022 sa na internátoch Jedlíkova stretli mladí veriaci na poslednej z tohtoročných duchovných aktivít v rámci projektu Cerkov s molodyma, ktoré patria k pravidelným aktivitám občianskeho združenia molody.Rusyny v Košiciach už od roku 2017. 

S jeromonachom Kassiánom Kamilom Drozdom, ktorý je vikárom pre rusínskych veriacich v Košickej eparchii, sa najprv pomodlili veľkú večiereň v cirkevnoslovanskom jazyku. Po modlitbe nasledovala prednáška o sv. Mikulášovi, kde o. Kassián porozprával nielen o životnej ceste biskupa, o veľkej úcte a obľúbenosti tohto svätca medzi veriacimi východného obradu, ale aj o zázrakoch spojených s touto osobnosťou, ktorá je práve teraz v predvianočnom období v dnešnej spoločnosti často až karikaturizovaná. 

V závere stretnutia bolo popri voľnej diskusii prichystané aj malé občerstvenie. Na sociálnej sieti O.Z. molody.Rusyny sa táto udalosť vysielala aj online, čím je možné si ju pozrieť zo záznamu. Aj tohtoročné aktivity projektu boli podporené Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín a združenie sa už teraz teší na ďalšie duchovno-vzdelávacie stretnutia v roku 2023.

TSKE informovala: Anna Zamutovská

Foto: Anna Zamutovská