Študenti gymnázia sv. Tomáša Akvinského oslávili sviatok Nepoškvrneného Počatia v košickej katedrále

Košice, 11. december (TSKE) Vo štvrtok 8. decembra navštívili študenti Gymnázia sv. Tomáša Akvinského katedrálu Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Študenti a ich profesori sa v katedrále zúčastnili na sv. liturgii, ktorú pri príležitosti sviatku Počatia presvätej Bohorodičky sv. Annou slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup.

Vladyka Cyril na obraze vírusu a antivírusu mladým vysvetlil podstatu dedičného hriechu, od ktorého bola Bohorodička uchránená. Každý z nás má v tele antivírus, milosť svätého krstu, ktorý každému pokrstenému pomáha spolu s ostatnými sv. tajomstvami bojovať každý deň s následkami dedičného hriechu.

Tradícia slávenia sv. liturgie v tento významný mariánsky sviatok pre študentov gymnázia sv. Tomáša Akvinského má už dlhoročnú tradíciu a pomáha študentom obhajovať krásy kresťanského Východu, ktoré sú spoločným dedičstvom Katolíckej cirkvi.

TSKE

Foto: Erik Mesároš