Deň otvorených dverí na SOŠPg KE

Košice, 11. december (TSKE) 9. december 2022 (piatok) bol na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach vskutku výnimočný, keďže v tento deň prebiehal Deň otvorených dverí.  

O bližšie informácie k štúdiu v odboroch Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a Sociálno-výchovný pracovník prejavilo záujem  90 uchádzačov zo základných škôl. V sprievode našich šikovných stredoškolákov si pozreli priestory školy a využili príležitosť nahliadnuť (tí odvážnejší aj zapojiť sa) do  „otvorených hodín“, ktoré si pre nich v tento deň pútavo, zábavne a kreatívne pripravili učitelia. 

Veríme, že sa s mnohými stretneme na prijímacích skúškach v máji 2023.  

Text: Mária Majzeľová

Foto: žiaci SOŠPg