Vladyka Cyril Vasiľ SJ požehnal cestu koledníkov Dobrej noviny

Košice, 11. december (TSKE) Do košickej katedrály Narodenia presvätej Bohorodičky zavítali 10. decembra koledníci Dobrej noviny, aby na záver večernej svätej liturgie prijali požehnanie a vyslanie na cestu od arcibiskupa Cyrila Vasiľa, košického eparchiálneho biskupa. V homílii, ktorú počúvali v priamom prenose aj poslucháči rádia Lumen, vladyka Cyril vychádzal z evanjeliového podobenstva o Božom kráľovstve. Toto kráľovstvo, o ktorého príchod a naplnenie sa stále modlí v modlitbe Otče náš, ešte nie je zavŕšené. Podľa slov evanjelia sa podobá malému zrnku, ktoré v sebe ukrýva potenciál celého stromu. Všetci veriaci sú pozvaní k tomu, aby ho budovali najprv v sebe samých, potom všade tam, kde sú prítomní, ako kvas v ceste, sprítomňujúc kráľovstvo, ktoré tu už je, a zároveň ešte nie je.

Na záver pristúpili k vladykovi reprezentanti Dobrej noviny, mladí z farnosti Dvorianky. V požehnaní vladyka vyprosoval Božiu pomoc nie len samotným koledníkom a tým, ktorí im otvoria svoje domovy, ale aj ich rodičom a príbuzným, ktorí sú nápomocní šíreniu Dobrej noviny.

Koledníci po svätej liturgii potešili prítomných krátkym vystúpením, po ktorom každému z nich vladyka Cyril odovzdal drobnú sladkosť a spoločenskú stolovú hru Mikuláš ide k nám. Jedna hra putovala aj mladým do Centra pre mládež Košickej eparchie svätého Jána Teológa v Dvoriankach.

Almužna obetovaná koledníkom Dobrej noviny poputuje do ekologického farmárčenia v kraji Samburu v severnej Keni, ktorý sa stal hlavným projektom tohto ročníka. Aktivity v Samburu vedú Jarumalskí misionári a reagujú tak na dlhotrvajúce suchá, ktorých intenzita i frekvencia sa v oblasti Afrického rohu neustále zvyšuje. Pastierske komunity prichádzajú o dobytok, svoj majetok a hlavný zdroj obživy, čo stále častejšie spôsobuje hlad a podvýživu.

Richard Fučko

Foto: Richard Fučko