V Hrani oslávili 25. výročie vzniku kaplnky

Košice, 13. december (TSKE) V nedeľu 11. decembra slávili v obci Hraň (farnosť Novosad), 25. výročie vzniku kaplnky zasvätenej sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa.

Nedeľná slávnosť bola spestrená snehovou nádielkou, ktorá zahalila krajinu do biela. Na začiatku vladyka Cyril Vasiľ SJ posvätil dve nové ikony na ikonostase a to ikonu Vzkriesenia a ikonu Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Vladyka vo svojej homílii nadviazal na nedeľné evanjelium. Poukázal na pestrosť a zároveň nezmyselnosť našich výhovoriek. Zároveň poukázal na veľkosť Božieho pozvania. Boh najprv pozýva vyvolený národ, potom okolité pohanské národy a nakoniec pozýva úplne všetky národy, zo všetkých kútov Zeme.

Vo svojej homílií vladyka Cyril okrem iného, vyzval veriacich k vďačnosti za dar viery. Poukázal na fakt, že len 18 percent populácie sú kresťanmi. Aká to milosť, že práve my, veriaci našej  miestnej cirkvi, sme mohli zdediť tento dar, dar viery. Na druhej strane sa zamyslel nad naším postojom k viere. Poukázal na dve základné postoje. Buď je pre nás viera bremenom a sme vďační každému, kto nás od tohto bremena odbremení, alebo ju považujeme za pokladnicu, ktorej sa nepustíme za nič na svete. Buď je pre nás život viery niečo, čo musíme alebo niečo čo chceme. Je to len na nás.

V závere poďakoval miestny farár o. Vladimír Geletka za celé Božie dielo, ktoré bolo počas 25 – tich rokov fungovania rôznych kňazov vybudované. Poukázal na to, že ide o spoločné dielo, kde seje jeden kňaz, ďalší polieva ale vzrast dáva Boh. Otec Vladimír poďakoval všetkým kňazom, ktorí pôsobili v miestnom spoločenstve. Slávnosť sa zakončila farským obedom.

TSKE informoval Martin Onisik, ml.

Foto: Róbert Pajunk