Deň otvorených dverí na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

Košice, 13. december (TSKE) 9. decembra otvorilo svoje dvere Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove účastníkom Dňa otvorených dverí. Program, ktorý prichystali pedagógovia a študenti gymnázia, mal za úlohu poodhaliť charakter najstaršieho gréckokatolíckeho gymnázia na Slovensku, spôsob a piliere štúdia na ňom i nové projekty na škole.

Keďže gymnázium je škola, ktorá sa zameriava na človeka v jeho celistvosti, pri vstupe mohli účastníci pomocou rôznych farieb stužiek vyjadriť, ako sa dnes cítia. Po odložení kabátov a malom občerstvení privítal všetkým prítomným o. Milan Kmec, zastupujúci riaditeľ školy. Štafetu mikrofónu prevzal Ing. Jozef Varga, PhD., absolvent gymnázia a zároveň výskumný pracovník v Prototypovom a inovačnom centre Strojníckej fakulty TUKE. Medzi študentov a účastníkov DOD zavítal v rámci nového projektu Stála vedecká konferencia CGJK, ktorý prepája pôdu gymnázia s vysokoškolským prostredím. Účastníkov DOD obohatil svojim slovom a tiež exponátmi z katedry - robotmi na skladanie Rubikovej kocky, či hrajúcimi futbal.

Hlavnú časť programu DOD tvorili stanovištia, prostredníctvom ktorých účastníci okúsili "život školy". Súťaž v geografickom milionárovi, matematické rébusy, odhalenie dejín cez tradície, talianske mestečko s nemeckými turistami, ruské hry s typickým ruským čajom, či anglický duel ukázali účastníkom, že štúdium na CGJK vie naozaj chytiť za srdce. Taktiež sa mohli oboznámiť s rozmanitými činnosťami školy cez spomínanú Stálu vedeckú konferenciu, prostredníctvom aktivít Červeného kríža, či zastavení sa pri sebe samých skrze stanovište o celistvosti človeka. Vytvoriť si spomienku na Deň otvorených dverí poskytla účastníkom fotostena.

V závere programu účastníci DOD hlasovali o najkrajšie vianočne vyzdobenej triede gymnázia. Keďže výsledky sa zverejnia až pred odchodom na zimné prázdniny, kto vyhral, ostáva ešte v tajnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa Dňa otvorených dverí CGJK zúčastnili a veríme, že mnohí z účastníkov sa rozhodnú stať sa súčasťou rodiny Cirkevného gymnázia sv. Jána krstiteľa v Trebišove.

TSKE infotmoval Milan Kmec

foto: Štefan Ančočík