Arcibiskup Vasiľ navštívil centrá Gréckokatolíckej rómskej misie

Košice, 13. december (TSKE) V piatok 9.decembra sa vladyka Cyril Vasiľ SJ stretol s o. Martinom Mekelom, zodpovedným kňazom Prešovskej archieparchie za pastoráciu Rómov. Počas spoločného popoludnia sa vladyka oboznámil s históriou Gréckokatolíckej rómskej misie (GRM) na našom území. Navštívil pastoračné centrá v Hlinnom, Čičave, Jastrabí nad Topľou a Soli. Na záver sa zúčastnil aj stretnutia kňazov a pastoračných asistentov rómskej misie v ich hlavnom pastoračnom centre na Sigorde. Vladyka mal možnosť vidieť budovy a diela, ktoré sa počas 15 ročnej systematickej práce s Rómami podarilo vybudovať, a taktiež sa aj osobne rozprávať s ľuďmi, ktorí evanjelizáciu rómskeho národa nesú na svojich pleciach. V súčasnosti 9 kňazov, 50 spolupracovníkov a dobrovoľníkov v 18 obciach (4 okresy) sa zameriava špeciálne na šírenie evanjelia medzi Rómami a ich pastoráciu. Vladyka Cyril tak mohol nielen lepšie porozumieť výzvam i komplikáciám, ktorým misia veľa krát v prostredí štandardných farnosti čelí, ale zároveň aj komunikovať svoje zámery s rozšírením rómskej misie aj na územie Košickej eparchie. V závere stretnutia zaznela túžba oboch strán naďalej viac spolupracovať.

TSKE informoval Adam Mackovjak

Foto: FB Rómske pastoračné diela