V Košiciach požehnali priestory nového Denného pastoračného centra bl. Teodora Romžu

Košice, 17. december (TSKE) V utorok 13. decembra 2022 sa uskutočnila posviacka Denného centra, ktoré zriadila Košická eparchia. Posviacku vykonal košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ SJ. Centrum bolo zasvätené bl. mučeníkovi Teodorovi Romžovi, mučeníkovi a biskupovi Slovensku blízkej Mukačevskej eparchie. Pod jeho ochranou bude toto zariadenie slúžiť na pastoračné aktivity deťom, mládeži aj rodinám. V súčasnosti v centre prebiehajú predovšetkým stretnutia s ľuďmi,  ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine. 

Slávnosti sa zúčastnil aj protosynkel Košickej eparchie Jaroslav Lajčiak, biskupský synkel Vojtech Boháč, ktorý je zodpovedný za projekt, otec Pantelejmon Gerbery, správca ukrajinskej misie v Košiciach, otec Martin Mráz, tajomník vladyku a kancelár Košickej eparchie, otec Karol Knap, riaditeľ DKU v Košiciach, sr. Alžbeta Gerberyová, riaditeľka Denného centra a Ing. Lívia Boháčová, manažér projektu. Prítomní boli aj zástupcovia nemeckej nadácie Hoffnungzeichen, ktorá sa finančne podieľala na rekonštrukcii priestorov a ďalší hostia.

Najdôležitejší hostia boli klienti Denného centra, matky s deťmi a ženy z Ukrajiny. V tomto predvianočnom čase, to bola pre nich ďalšia iskierka nádeje plná radosti, pochopenia a prijatia.

TSKE informovala sr. Alžbeta Gerberyová

Foto: Jozef Kmec