Predvianočné stretnutie angažovaných laikov v Košiciach

Košice, 21. december (TSKE) Na Nedeľu svätých otcov sú v Košickej eparchii už tradične pozvaní laici angažovaní vo verejnom a spoločenskom živote na stretnutie so svojím biskupom. Najosvietenejší vladyka Cyril, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, pri tejto príležitosti slávil božskú liturgiu v košickej katedrále. V homílii vysvetlil prítomným, že rodokmeň Ježiša Krista v Matúšovom evanjeliu je potvrdením jeho ľudskej prirodzenosti. Zároveň je pravdou, že Ježiš prichádza priamo od Boha, kde je večne prítomný vo vzťahoch Najsvätejšej Trojice. Pre nás z toho vyplýva, že sme od krstu prijatí do rodiny Božích detí a tak sa môžeme právom hrdiť touto najvyššou dôstojnosťou i hodnosťou. Vladyka ako príklad uviedol odpoveď Konštantína Cyrila, ktorý počas misie v 9. stor. pred chazarským kaganom označil seba za toho, kto hľadá stratenú česť pradeda Adama.

V druhej časti programu bolo stretnutie angažovaných gréckokatolíkov na Biskupskom úrade. Stretnutie otvoril, príležitostnou básňou uviedol a moderoval Michal Hospodár. V prednáške vladyka Cyril urobil historický prierez vzťahov medzi cirkvou a štátom od čias Márie Terézie až po súčasnosť. Všímal si najmä zmenu modelov financovania cirkvi, resp. jej aktivít počas monarchie, Prvej čsl. republiky, obdobia komunistickej totality až po dnešné slobodné časy. Prítomných informoval o reálnych ťažkostiach finančného zabezpečenia kňazov i prevádzky cirkevných nehnuteľností. Nakoniec vyjadril dôveru v Boha, ktorý je pánom dejín a nikdy neopustí svoju cirkev. V diskusii sa objasnili niektoré aspekty financovania registrovaných cirkví na Slovensku. Stretnutie pokračovalo voľnou diskusiou pri čaši vína. Ukončilo sa vyjadrením vzájomnej blízkosti a priania pokoja pred nastávajúcimi sviatkami Narodenia Pána.  

TSKE

Foto: TSKE