Arcibiskup Cyril Vasiľ pozdravil pred Vianocami žiakov v Sobranciach

Košice, 21. december (TSKE) V stredu 21. decembra vladyka Cyril Vasiľ SJ prijal pozvanie vedenia Základnej školy Komenského 12 v Sobranciach, aby sa zúčastnil predvianočného stretnutia žiakov a učiteľov. Spolu s ním sa stretnutia zúčastnili aj dekan Gréckokatolíckej farnosti v Sobranciach o. Jozef Kellö, dekan Rímskokatolíckej farnosti v Sobranciach o. Anton Matina, tajomník arcibiskupa o. Martin Mráz, primátor Sobraniec Ján Sklár, prednosta Okresného úradu v Sobranciach Marián Škirda, ako aj bývalí žiaci, teraz bohoslovci Gréckokatolíckeho seminára v Prešove, Richard Fučko a Adrián Čurpakovič, ktorí vytvorili nádherné spoločenstvo ľudskosti, ktoré je potrebné  zažívať nielen bezprostredne pred blížiacimi sa sviatkami, ale nepretržite, po celý rok. Všetci prítomní sa mohli na chvíľu pozastaviť a zamyslieť nad dôležitými hodnotami v živote.

Samotné stretnutie sa začalo v zborovni, kde sa vladyka Cyril porozprával s učiteľmi a  zamestnancami školy. Po ňom nasledovala beseda už aj so žiakmi, ktorú spestrili piesne a koledy v podaní školského folklórneho súboru Sobrančanik.

Otec arcibiskup priblížil deťom dôležité momenty vo svojom živote, ktoré ho sprevádzali a zároveň  formovali. Tie boli zaznamenané aj v krátkom dokumentárnom filme premietnutom počas stretnutia.

Rád zodpovedal na položené otázky, z ktorých odpovedí bolo cítiť pokoru, skromnosť a neuveriteľnú múdrosť spojenú so zmyslom pre humor.

Stretnutie s tak významnou osobnosťou mohlo žiakom dodať nádej, že v ich mysliach ostane nielen hlboká duchovná stopa, ale aj silný moment, ktorý by mohol byť podnetom a inšpiráciou pri ich ďalšom smerovaní. V neposlednom sa všetci dobre naladili na obsah a posolstvo prichádzajúcich vianočných sviatkov.

TSKE informovalo vedenie ZŠ Komenského 12 v Sobranciach

Foto: TSKE