Kňazi Košickej eparchie v predvianočnom čase ponúkli možnosť svätej spovede v netradičnom priestore

Košice, 24. december (TSKE)Kňazi Košickej eparchie na čele s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ v predvianočnom čase ponúkli možnosť svätej spovede v netradičnom priestore železničnej stanice v Košiciach. Túto možnosť v priebehu 2 dní využilo viac ako 200 ľudí, ktorí z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, služobnej cesty či návratu zo školy alebo zahraničia nestíhali navštíviť svoj domovský chrám.

TSKE