Úmrtie - kňaz Peter Horňák

Košice, 26. december (TSKE) V sobotu 24. decembra - v predvečer sviatkov Narodenia Pána - odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v 72. roku života a 49. roku kňazstva protojerej Peter Horňák, titulárny dekan a kňaz Košickej eparchie, ktorý žil na odpočinku v Moldave nad Bodvou.

Otec Peter sa narodil v roku 1950 v Čičarovciach. Pochádzal z piatich súrodencov. Rodina žila vo veľmi skromných podmienkach. Základnú školu i strednú školu navštevoval vo Veľkých Kapušanoch. Na teologické štúdiá nastúpil v roku 1968. Absolutórium z teológie získal v roku 1972. V Bratislave v Chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža sa 2. júna 1973 zosobášil s Danielou Grofčíkovou. Kňazskú vysviacku prijal 10. júna 1973 z rúk  blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Boh im požehnal štyri deti.
Svoju kňazskú činnosť začínal ako administrátor vo farnosti  Pribeník, kde pôsobil v rokoch 1976-1991. Neskôr v rokoch 1983-1991 bol aj administrátorom ex curendo vo farnosti Zemplín. Vo farnosti Streda nad Bodrogom pôsobil ako administrátor v rokoch 1991-1993. V rokoch 1993-1996 pôsobil vo farnosti Chorváty a v rokoch 1993 - 1996 zároveň ako administrátor ex curendo farnosti Hačava. V rokoch 1996-2012 pôsobil najprv ako administrátor a potom farár vo farnosti Cestice. Od roku 2012 žil na dôchodku v Moldave nad Bodvou. Za svoju kňazskú službu bol v roku 2013 ocenený hodnosťou titulárny dekan a  protojerej s právom nosiť zlatý kríž.

Pohrebné obrady bude viesť vladyka Cyril Vasiľ SJ v stredu 28. decembra 2022 v rímskokatolíckom kostole v Moldave nad Bodvou so začiatkom o 10:00h. Telesné pozostatky budú následne uložené na cintoríne v Cesticiach.

TSKE