Vladyka Cyril udelil nižšie svätenia bohoslovcom Košickej eparchie

Košice, 30. december (TSKE) Na sviatok svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana 27. decembra, v košickej katedrále pred svätou liturgiou udelil vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, prvý a druhý stupeň nižších svätení – postrižénije a poddiakonát šiestim uchádzačom.

Do služby čteca dostali požehnanie Jozef Andrej, Mário Kopčo a Maroš Tažík. Zároveň boli pre Košickú eparchiu ustanovení poddiakoni: Marek Bogdaň, Dániel Dévald a Michal Keruľ-Kmec.

Do ich služby im vyprosujeme hojné Božie milosti.

TSKE informoval Martin Onisik ml.

Foto: Slavomír Gereg ml.