Spevy Bohozjavenia na brehoch Zemplínskej Šíravy

Košice, 6. január (TSKE) V prvý piatok nového roka zaplnili gréckokatolícky chrám v Klokočove veriaci, ktorých vo sviatok Teofánie - Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista do dediny na brehoch Zemplínskej Šíravy pritiahla netradičná udalosť, veľké svätenie vôd vodnej nádrže. 

V minulosti bývalo zvykom posviacať potoky, rieky, prípadne i jazerá, v súčasnosti sa však tento zvyk už len málokde zachováva. Samotný obrad posvätenia vody pozostáva z čítania biblických textov, nasleduje ekténia s prosbami za posvätenie vody, aby priniesla duchovný úžitok, ako i uzdravenie duše i tela všetkým, ktorí ju budú piť alebo inak používať. Po nej nasleduje dlhá modlitba, pri ktorej biskup trikrát ponára do vody najprv svietnik, potom trikrát na vodu dýchne v podobe kríža, potom trikrát prežehnáva vodu rukou, pričom do nej ponára prsty a nakoniec trikrát do vody ponára kríž.

Samotné posvätenie vôd začalo archijerejskou svätou liturgiou v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove, ktorú vysielala v priamom prenose RTVS. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, za účasti domáceho farára Petra Čintalu a kňazov eparchiálnej kúrie. Spevom celé sviatočné slávenie sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej. Krátkym hudobným vstupom počas svätého prijímania a procesie obohatil spoločenstvo aj Spevácky zbor Emanuel. 

Po zaambónnej modlitbe sa sprievod kléru a veriacich presunul k neďalekému brehu, spolu s procesiovými zástavami a ikonou. Na brehu čakalo vladyku Cyrila provizórne pripravené mólo, z ktorého prebiehal celý zvyšok slávnosti. Po prečítaní evanjelia sa arcibiskup prihovoril celému zhromaždeniu i divákom RTVS. Nadviazal na duchovné prepojenie celého stvorenstva, úctu k nemu ako Božiemu dielu a daru, k čomu veriaceho privádza aj sviatok Zjavenia Pána, počas ktorého Boží Syn zostupuje do vôd Jordánu. On prišiel posvätiť celý vesmír, preto sa aj na Bohozjavenie posviaca voda. Nie je to iba spomienka, ale sprítomnenie udalosti – dvadsaťštyri ráz sa pri posvätení vody opakuje slovo „dnes“. Dnes aj svet pozná a upozorňuje na ekologické problémy a krízy, aj pápež František, nasledujúc príklad svätého Františka a jeho lásku k Božiemu stvoreniu, apeluje v encyklike Laudato si proti drancovaniu prírody a zneužívaniu dobier. Vladyka prítomným ozrejmil, že krásny kraj Zemplínskej Šíravy sa zaraďuje medzi najviac ekologicky ohrozené územia Európy, pretože je kontaminovaný toxickými chemikáliami. Aby sa človek vyhol negatívnym dopadom, stačilo by zachovávať Božie zákony, zdravý rozum a mať ochotu zrieknuť sa momentálnych zdanlivých výhod, ako je rýchly zisk, či zdanlivé spohodlnenie života. Na záver všetkých vyzval, aby smeťami nezasýpali ani svoj duchovný život. Pozval k začiatku nového roka s predsavzatím urobiť niečo pre zlepšenie klímy – a to nielen v tom technickom, ekologickom zmysle, ale predovšetkým zlepšením duchovnej klímy osobného života i všetkých spoločenských vzťahov.

Celý text homílie si môžete prečítať na tomto odkaze.

TSKE informoval Richard Fučko

Foto: Samuel Dávid Bombár/Dávid Kováč