Dobrá novina vo farnosti Koromľa

Košice, 13. január (TSKE) Vianočný čas vo farnosti Koromľa každoročne patrí Dobrej novine. Výnos z tejto akcie poputuje deťom ako aj dospelým v africkej krajine Keňa, kde momentálne pôsobí aj náš slovenský kňaz o. Marián Kašaj, ktorý do júna 2022 pôsobil ako farár vo farnosti Jenkovce, a ktorý bol častým hosťom vo farnosti Koromľa. Mottom 28. ročníka je: "Meníme púšť na záhradu ". Tento rok koledníci z Koromle zvolili inú formu. Koledovanie rozdelili na dve časti. 

Prvá časť bola v chráme, v druhý vianočný deň, ktorú viedla Sarah Mária Tothová spolu s deťmi a mladými z farnosti. Druhá časť sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Koromli 28. 12. 2022. Vianočnej akadémii predchádzalo stretnutie starostky obce Koromľa Mgr. Silvie Žeňuchovej, miestneho kňaza gréckokatolíckej cirkvi o. Ľuboslava Totha, riaditeľky ZŠ s MŠ v Porúbke Mgr. Marty Sekerákovej a o. Rastislava Višňovského - výpomocného duchovného mesta Michalovce. Z tohto stretnutia vzišla myšlienka v rámci Dobrej noviny podporiť miestne obyvateľstvo v subsaharskej Afrike v štáte Keňa. Koledníci veria, že sa im spoločnými silami podarilo tento zámer naplniť, lebo kresťana ženie Kristova láska, ktorá je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Veď nik z ľudí nemá hľadať svoje vlastné záujmy, ale záujmy toho druhého. Lebo či jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu, aby bolo oslávené Božie meno...

V programe vystúpili žiaci ZŠ s MŠ Porúbka 20, súrodenci Višňovskí a HSS Koromľanka. Počas akcie sa prítomným telemostom prihovoril o. Marián Kašaj z Kene, s ktorým sa rozprával o. Ľuboslav Toth. Bolo možné vidieť aj video od o. Mariána o miestnej komunite a jej živote. Aj toto mohlo umocniť výšku zbierky všetkých prítomných pre obyvateľov Kene.

TSKE informovala Kristína Tothová

Foto: Kristína Tothová