Vladyka Nil Luščak si pripomenul 10 rokov od biskupskej vysviacky

Košice, 13. január (TSKE) Pri príležitosti 10. výročia biskupskej vysviacky biskupa Nila Luščaka OfM, apoštolského administrátora Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie, sa konala v užhorodskej katedrále Povýšenia sv. Kríža slávnosť. Veriaci a duchovenstvo Mukačevskej eparchie si 12. januára pripomenuli desiate výročie od biskupskej chirotónie svojho vladyku.

Slávnostnú svätú liturgiu slávil vladyka Nil Luščak spolu s vladykom Ábelom Szockom, eparchiálnym biskup maďarskej Níreďházy a  Mons. Mykolom Petrom Lučokom OP, apoštolským administrátorom Mukačevskej rímskokatolíckej diecézy a desiatkami kňazov. Na slávnosti sa zúčastnili početné rehoľné sestry, veriaci a  zamestnanci eparchie. Slovenskú gréckokatolícku cirkev zastupoval archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie.

Mons. Lučok odovzdal biskupovi Nilovi praktický a symbolický dar - ruženec od pápeža Františka, ktorý pápež poslal prostredníctvom kardinála Krajewského. Mons. Lučok zdôraznil, že tento ruženec nás spája, ako s Ježišom Kristom, Spasiteľom, tak nás spája s vernou, Bohu poslušnou Pannou Máriou a spája nás v Kristovom tele do jednej Cirkvi. Nech ti tento dar, drahý brat, pripomína túto jednotu a pomáha ti."

Vladyka Nil Jurij Luščak OFM sa narodil roku 1973 na historickej Podkarpatskej Rusi. Kňazské svätenie prijal roku 1996 z rúk vladyku Ivana Semediho. Po kňazskej vysviacke vstúpil do rehole menších bratov – františkánov. Dňa 19. novembra 2012 bol menovaný za pomocného biskupa eparchie Mukačevo a titulárneho biskupa sídla Flenucleta v Mauretánii. Za biskupa bol vysvätený v januári 2013.

Hlavným svätiteľom bol vladyka Milan Šašik CM a spolusvätiteľmi metropolita Pittsburghu William C. Skurla a vtedajší sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi, vladyka Cyril Vasiľ SJ. Za apoštolského administrátora eparchie bol menovaný po smrti vladyku Milana Šášika 20. júla 2020.

TSKE

Foto: https://mgce.uz.ua/