Ples spoločenstva Skala rodín

Košice, 30. Január (TSKE) Dňa 20. januára 2023 sa konal v Jablonove na Spiši 5. ročník Reprezentačného plesu Spoločenstva kňazských a laických rodín SKALA. Ples otvorilo spoločné slávenie Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho v chráme sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí. Povzbudení homíliou duchovného otca Petra Horvátha, lídra spoločenstva Skala, v ktorej všetkých vyzval k prežívaniu radosti ako ovocia Svätého Ducha, sa účastníci presunuli na miesto konania plesu. Skvelej zábavy s bohatým a zaujímavým programom sa okrem členov spoločenstva zúčastnili aj príbuzní a priatelia členov SKALY. Do tanca hrala skupina Sygnall z neďalekej Závadky. Udalosť plesu bola umocnená udalosťou životného jubilea Silvie Leškovej, ktorá v deň svojho sviatku so všetkou nezištnosťou prijala službu v kuchyni a postarala sa o nasýtenie plesajúcich.

TSKE informoval Tomáš Mikunda

Foto: archív spoločenstva Skala rodín