Predstavitelia KDH diskutovali v Košiciach

Košice 28. apríl (TSKE) V rámci vzájomného dialógu cirkvi s verejnými činiteľmi prijali pozvanie košického vladyku Cyrila Vasiľa SJ na stretnutie predseda KDH Milan Majerský a slovenská europoslankyňa  (EPP) Miriam Lexmann. Podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 27. apríla v sídle Múzea samizdatu v Košiciach a organizačne i moderátorsky ho zastrešil o. Michal Hospodár. Prítomní boli okrem vladyku Cyrila so sprievodom členovia synodálneho tímu Košickej eparchie pre spoločenské otázky. Na stretnutí sa hovorilo o aktuálnych politicko-spoločenských témach. Pozvaní hostia predstavili svoj pohľad na súčasnú slovenskú politickú scénu a vyhliadky KDH na spoluprácu s inými politickými subjektmi. Z diskusie vyplynulo, že konzervatívni politici, rešpektujúci dôstojnosť každého človeka, bojujú za práva všetkých ľudí, nielen veriacich. Pritom médiá často vedome ignorujú tento zápas a prezentujú konzervatívne KDH len pri podružných témach či udalostiach. Takto mediálne skreslený obraz silne vplýva aj na voličov a zneisťuje ich pri rozhodovaní koho podporiť pri voľbách. Nejednota a rozdrobenosť konzervatívnych síl nahrávajú populistom a extrémistom.
Predseda M. Majerský ubezpečil prítomných, že KDH má zdatných nominantov na pôsobenie v najvyššej politike a za dominantné témy pre stranu označil zdravotníctvo a energetiku. Vladyka Cyril povzbudil čelných predstaviteľov KDH k vytrvalému zápasu o dobro rodiny, čo súčasne vplýva aj na kvalitu života celej spoločnosti. Na záver moderátor M. Hospodár poďakoval hosťom i prítomným za prínosný dialóg a vyjadril potrebu pokračovať v ňom aj do budúcnosti.

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: Juraj Gobl