100 km pešo do Klokočova

Košice, 14. august (TSKE) Štyria dobrodruhovia, teda kňaz, dvaja skauti a jedna animátorka, prijali výzvu vladyku Cyrila Vasiľa, vykonať pešiu púť z Prešova do Klokočova na odpustovú slávnosť.“

Začali v utorok ráno 8. augusta v kaplnke Arcibiskupského úradu v Prešove. Vladyka Peter Rusnák ich srdečne privítal a posvätil putovnú ikonu Klokočovskej presvätej Bohorodičky. Na cestu ich povzbudil slovami zo Sv. písma: „Mária vstala a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39)

A tak aj štyria dobrodruhovia vstali, vyrazili rezkým tempom, naložení plnými ruksakmi a všetkým potrebným (aj nepotrebným). Počas piatich dní a nocí navštívili naše pastoračné centrá a farnosti: Ruskú Novú Ves, Sigord - Centrum pre rodinu a Cetrum rómskej misie, Gréckokatolícke centrum Bárka, Juskovú Voľu, Sedliská a Oreské. Všade načerpali telesné a duchovné sily, za čo vďaka patrí miestnym kňazom i veriacim. Týchto päť dní bolo popretkávaných spoločnými i súkromnými modlitbami, sebazaprením, ale i veselosťou a aktivitami ako lezenie, nočné putovanie, či plavba po Zemplínskej Šírave. Pred putovnou ikonou klokočovskej Bohorodičky spievali Akatist na tých najrôznejších miestach a ona im vyprosila výborné počasie, ochranu a silu odšliapať približne 100 km.

Veríme, že takýmto spôsobom sa započala nová tradícia pešej púte do Klokočova, pred každoročnou Odpustovou slávnosťou.

Presvätá Bohorodička, zachráň nás!

TSKE informoval Michal Galmus