Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24

Košice, 28. august (TSKE) V deň spomienky na blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku 25. augusta sa v Košiciach zišli kňazi, katechéti a učitelia náboženstva pri príležitosti slávnostného otvorenia šk. roka 2023/24. Stretnutie začalo v košickej katedrále sv. liturgiou, ktorej predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. V homílii sa prihovoril o. Milan Diheneščík, riaditeľ katechetického úradu, ktorý učiteľa prirovnal k rozsievačovi z evanjelia, ktorý neúnavne rozsieva zrno nielen do úrodnej pôdy, ale tiež aj do tŕnia, na kraj cesty a na skalu. Podobne tak aj učiteľ, či katechéta rozsieva Božie slovo do sŕdc, ktoré sú neraz ako skala či tŕnie. To ho však nemá odradiť ani znechutiť, ale podobne ako blažený Metod, podľa vzoru Krista, aj učiteľ má neúnavne rozsievať Božie slovo do detských sŕdc. V závere vladyka Cyril pripomenul katechétom dôležitosť vyučovania základných právd viery a poprial dobrý a úspešný začiatok nového šk. roka.

Stretnutie pokračovalo v priestoroch eparchiálneho úradu a ukončilo sa družnou debatou a vzájomnými cennými pripomienkami.

TSKE informovala Mgr. Zuzana Mihajlová

Foto: Jozef Kmec