Duchovná obnova pre kňazské manželské páry

Košice, 31. august (TSKE) Nedeľné popoludnie 27. augusta sa stalo pre sedem kňazských manželských párov z michalovského protopresbyterátu nielen časom stretnutia a vzájomného zdieľania sa, ale predovšetkým slúžilo ako zdroj načerpania nových duchovných síl na ich ceste spoločného povolania.

Zúčastnení začali duchovnú obnovu modlitbou deviatej hodinky v Chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach, kde sa modlili nie len za seba, ale aj za svoje farnosti.

Následne sa presunuli do miestnych farských priestorov, kde ich čakalo malé občerstvenie a spoločné popoludnie pokračovalo tematickou prednáškou o. Ľuboslava Petrička. Ten svoju pozornosť zameral predovšetkým na manželstvo, pričom vyzdvihol dôležitosť vnímania spomenutej sviatosti ako tajomstva Krista a Cirkvi. Prítomným pripomenul potrebu každodenného obetovania sa pre toho druhého, rovnako aj dokázať uprednostniť pokoj svojho manžela či manželky nad svojou vlastnou pravdou.


Záver stretnutia sa niesol v duchu spoločných rozhovorov, kde mali jednotlivé páry možnosť povzbudiť sa i zdôveriť o tom, čo prežívajú na ich spoločnej ceste kňazským manželstvom.

TSKE informovala Veronika Pavúková

Foto: Veronika Pavúková