Odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Michalovciach

Košice, 2. september (TSKE) V dňoch 26. a 27.8. sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR v Bazilike minor v Michalovciach.

Sobotný program začal v popoludňajších hodinách posvätným ružencom, pokračoval Veľkou večierňou a molebenom s čítaním prosieb ku cti bl. Metoda Dominika Trčku. Vyvrcholením bola archijereská svätá liturgia, ktorej predsedal a homíliu predniesol vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košicky biskup. V homílii poukázal na potrebu upevňovania duchovného príbuzenstva, ktoré sa buduje na duchovných základoch. Vyzdvihol blízkosť Metoda Dominika, jeho vernosťou Bohu i Cirkvi, za ktorú položil svoj život vo väzení. Počas malého vchodu bol udelený hlavnému predstavenému redemptoristov gréckokatolíckej viceprovincie na Slovensku, protoigumenovi Miroslavovi Bujdošovi zlatý kríž. V závere svätej liturgie bolo udelené prítomných pomazananie olejom bl. Metoda Dominika. Nedeliteľnou súčasťou sobotného programu bola i pešia púť k relikviám bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR.  V tomto roku sa konal už jej 11. ročník pod vedením redemptoristu o. Atanáza Daniela Mandzáka a koordinátorky Mgr. Jany Lukáčovej.

Nedeľný program začal utierňou, pokračoval svätou liturgiou v cirkevno-slovanskom jazyku. Hlavným služiteľom bol o. Miroslav Bujdoš. Homíliu predniesol provinciál provincie Bratislava – Praha P. Jozef Mihok CSsR. Slávnosť pokračovala molebenom k bl. Metodovi. Vyvrcholením bola archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným služiteľom a kazateľom bol  vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košicky eparchiálny biskup. V homílii vladyka poukázal na život blaženého Metoda, ktorý v danom období nebol jednoduchý nie len v spoločenskej, politickej a ľudskej oblasti. Vyjadril paralelu medzi naším aktuálnym životom, ktorý v mnohých skutočnostiach taktiež nie je jednoduchý. Vyzdvihol najdôležitejší krok, ktorým je katarzia – očisťovanie, uznanie si viny,  ako cesta v rozhodnutiu neopakovať tie isté chyby. Odpustovú slávnosť ukončilo myrovanie a sprievod okolo chrámu.

Oba dni slávnostnú atmosféru umocňoval spev zboru sv. Jozefa, pod vedením MUDr. Márie Gofusovej.

TSKE informovala viceprovincia Redemptoristov v Michalovciach

Foto: https://www.bazilikaredemptoristi.sk/