Septembrová fatimská sobota v Klokočove

Košice, 2. september (TSKE) V prvú sobotu v mesiaci september sa konala Fatimská sobota na mariánskom pútnickom mieste v Klokočove. Program sa začal rozjímavým slávnostným ružencom, ktorý modlili seminaristi a mládež sobraneckého protopresbyterátu. Nasledovala tretia hodinka a po nej sa veriacim prihovoril otec Marek Pejo so svojou katechézou. Celý rok sú katechézy zamerané na prípravu Jubilejného roku 2025. Otec Pejo si pripravil katechézu na tému Pútnik nádeje. Priblížil,  čo znamená putovať a prečo pútnik nádeje. Tak ako hovorí Svätý Otec František, že každého z nás sa dotkla pandémia Covid 19 a preto sa bude niesť aj celý rok 2025 ako rok nádeje.
Vyvrcholením Fatimskej soboty bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil a homíliu predniesol vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. Spolu s vladykom slávil svätú liturgiu emeritný košický biskup vladyka Milan Chautur CSsR a kňazi Košickej eparchie. Vladyka vo svojej homílie hovoril ako nemáme stavať na pozemských veciach. Vychádzal z evanjelia, kde Ježiš upozorňoval svojich učeníkov, aby ich neoslovovali učiteľ, pretože je jeden Učiteľ a to je Kristus. Ďalej hovoril, že kam sa skryjeme, Boh nás nájde, môžeme byť v úzadí, ale Boh nás vidí a pamätá na nás.

Na záver svätej liturgie bol moleben ku Klokočovskej Božej Matke a po molebene zablahoželali emeritnému vladykovi Milanovi Chauturovi CSsR k jeho narodeninám. Na konci vladyka všetkých pozval na 16. septembra do Klokočova, kam príde Štátny sekretár Pietro Parolin.
Celý program doprevádzal michalovský zbor pod vedením MUDr. Márii Gofusovej.

TSKE informoval Marek Bogdaň

Foto: Marek Maďar