Gréckokatolícky kalendár 2024 je už k dispozícii

Košice, 29. október (TSKE) V posledných októbrových dňoch prebieha distribúcia knižného kalendára s názvom V brázde Metodovej 2024, ktorý už vyše troch desaťročí vydáva Spolok sv. Cyrila a Metoda. Aj nový kalendár prináša zaujímavé a podnetné čítanie z oblasti cirkevnej histórie, aktuálneho života miestnej gréckokatolíckej cirkvi a tiež medailóny osobností.

Súčasťou kalendára je aj podrobný výpočet rôznych cirkevných jubileí na rok 2024. V neposlednom rade kalendár prináša aj vysvetlenie špecifík byzantskej liturgie a pozýva k cyrilo-metodskej úcte. Články sú popretkávané zaujímavými farebnými fotografiami a obálku tvorí fotoreportáž z historickej návštevy kardinála Pietra Parolina v Košiciach a pútnickom Klokočove. 

Kalendár tohto typu by mal byť súčasťou každej gréckokatolíckej rodiny, ktorá chce svoj život viery posilniť aj prostredníctvom hodnotnej cirkevnej tlače.

Spolok pre svojich členov pripravil aj podielovú knihu s názvom Po stopách blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka. Kniha vychádza pri príležitosti 20-tého výročia jeho beatifikácie v Bratislave a mapuje miesta úcty, ktoré sa odvtedy v miestnej gréckokatolíckej cirkvi k tomuto biskupovi vyvinuli.

Obidva tituly je možno dostať okrem gréckokatolíckych farností aj v predajniach PETRA, EKUMENA a PRAMEŇ vo Svidníku.

TSKE informoval Spolok sv. Cyrila a Metoda

Foto: Spolok sv. Cyrila a Metoda