Duchovná obnova pre ženy - "Žena… koho hľadáš?"

Košice 22. 4. 2024 (TSKE) "Žena... koho hľadáš?" V sobotu 13. apríla hľadalo odpoveď na túto otázku takmer sedemdesiat žien na duchovnej obnove, ktorú zorganizovala Gréckokatolícka farnosť Božej múdrosti na košickom sídlisku Dargovských hrdinov. Okrem miestnych žien si svoj čas pre Pána vyhradili aj ženy z iných farností z východného Slovenska rôznych vekových kategórií.

Duchovná obnova pre ženy bola rozdelená do troch blokov. Celým programom sprevádzala účastníčky Henrieta Košická Honzová so svojimi priateľkami. Prvá časť bola venovaná chválam v Chráme Božej múdrosti. Druhá sa konala v Kultúrnom centre, kde si účastníčky mohli vypočuť štyri prednášky od rôznych žien, ktoré sa venovali spoznávaniu vlastného JA, zomieraniu nesprávnym veciam či ženskej dokonalosti. Pripravené boli aj aktivity na vyzdvihnutie vonkajšej ženskej krásy. Program vyvrcholil adoráciou, v rámci ktorej sa slávila svätá liturgia, kde ženy dostali požehnanie eucharistiou a pomazanie olejom svätej Rity.

Celý program sa niesol v príjemnej, radostnej, ale aj emočnej atmosfére, nakoľko sa stretli ženy s rôznymi osudmi, ktoré vo svojom živote prežili rôzne straty, boje ale i víťazstvá.

Text: Ľubica Reváková
Foto: Marián Horňák