BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2023/24

Košice 17.4.2024 (TSKE) Eparchiálny úrad v Košiciach sa v utorok 16. apríla 2024 naplnil žiakmi základných a stredných škôl. Súťažili v dvoch kategóriách v eparchiálnom (krajskom) kole Biblickej olympiády. Každý protopresbyterát reprezentovalo jedno družstvo, ktoré zvíťazilo v protopresbyterskom (okresnom) kole. Žiaci preukázali cenné vedomosti zo Svätého Písma, konkrétne z kníh: Genezis, Daniel, Evanjelium podľa Jána a Žalm 27.


Kategória ZŠ (5. – 9. roč.)

1. miesto: ZŠ J. Švermu, Michalovce

2. miesto: ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

3. miesto: ZŠ sv. rodiny, Sečovce

Kategória SŠ (stredné školy)

1. miesto: Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa, Trebišov

2. miesto: Gymnázium P. Horova, Michalovce

3. miesto: SOŠ pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice

Košickú eparchiu budú na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční 21. – 22. mája 2024 v Spišskej Kapitule, reprezentovať ZŠ J. Švermu z Michaloviec a Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa z Trebišova. Výhercom blahoželáme a takisto všetkým zúčastneným a veľká vďaka patrí pedagógom, ktorí družstvá pripravovali.

Foto: Jozef Kmec