Odpustová slávnosť v Slovinkách

Košice 23. 4. 2024 (TSKE) Dňa 21. apríla sa konala eparchiálna odpustová slávnosť ku cti svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách. Slávnostnú svätú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup, spolu s vladykom Milanom Lachom, pomocným bratislavským biskupom. Slávnosti sa zúčastnili aj mnohí kňazi Košickej eparchie na čele s o. Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom košickej eparchie, kňazi miestneho spišskonovoveského protopresbyterátu vedeným otcom Jaroslavom Štefankom, kňazi z Federácie skautov Európy, ale aj zástupca miestnej rímskokatolíckej  cirkvi dekan Stanislav Kocúr, za  hojnej účasti členov Federácie skautov Európy, domácich, ale aj putujúcich veriacich.

            Slávnostný kazateľ vladyka Milan Lach vo svojej homílii zdôraznil veľmi aktuálnu potrebu dnešnej doby – byť svojim životom svedkom Kristovej lásky pre tento svet, a to aj v ťažkostiach a utrpení, v čom sú nám príkladom mnohí prenasledovaní katolícki kresťania a mučeníci, ako aj samotný patrón farnosti, svätý Juraj.

            Tohtoročná odpustová slávnosť bola umocnená účasťou členov Federácie skautov Európy a ich kňazov, ktorí si tu pripomínali 20 rokov pôsobenia na Slovensku a zároveň aj ich medzinárodný tábor, ktorý sa konal práve tu v Slovinkách. V čase od štvrtka do nedele bol súčasťou ich pobytu bohatý program, na ktorom nechýbali ani obaja vladykovia, ktorí sú taktiež aktívnymi skautmi.

            Odpustovú svätú liturgiu doprevádzal už tradične svojim spevom košický katedrálny zbor svätého Cyrila a Metoda pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej. Spevom piesní sa do slávenia svätej liturgie zapojil aj miestny zbor rodičov a detí a takisto zúčastnení skauti. Po svätej liturgii sa konala posviacka obnovenej fasády farskej budovy.

Informovala: Miroslava Mikundová

Foto: Marcel Kellner