Tretí ANIMA víkend o umení komunikácie

Košice 22. 4. 2024 (TSKE) Kľúčovej téme pre optimálnu klímu a vytváranie zdravého kolektívu sa od 19. do 21. apríla 2024 venoval tretí víkend animátorskej školy v Centre pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach

To, že vzdelávanie v oblasti komunikácie čelí v súčasnej dobe sociálnych médií veľkému tlaku je zrejmé, no o to dôležitejšia je práca animátora, ktorý dokáže efektívne komunikovať a tým budovať kvalitné vzťahy. Tému komunikácie otvoril už piatkový program. Adorácia “zachyť slovo- zachyť pohľad” a súčasná spoveď boli akýmsi prvým pomyselným impulzom na vstup do témy. Začalo sa rozhovorom s tým Najdôležitejším, s Bohom.

            V sobotu sa budúci animátori učili nie len všeobecné a teoretické poznatky, ale vďaka aktivitám a skvelému prístupu mohli pozorovať a porovnávať rozdiely pri snahe o efektívnu komunikáciu. Toto vzdelávanie ponúklo veľa impulzov a priestoru na samotnú aplikáciu poznatkov. Doslova živím príkladom o efektívnej komunikácii boli lektori víkendu, psychologička Gabika Fedorišinová a o. Ján Fedorišin. Do celého konceptu zaužívaných víkendov téma veľmi zapadla, otvorila nové dvere, pomohla pri búraní ďalších ľadov a prispela ku klíme na samotnej ANIME. Pri tak bohatom neformálnom vzdelávaní sa nezabudlo ani na duchovnú starostlivosť, ktorú ponúkli o. Mário Cserép a o. Milan Kmec, spolu s ďalšími kňazmi zo Sečovského protopresbyterátu a farským spoločenstvom.

Z viacerých spätných väzieb možno zhodnotiť, že téma tohto víkendu bola jednou z najprínosnejších a najzaujímavejších v oblasti práce s mladými a budovania ich vzájomných vzťahov.


autor: Ráchel Zorvanová

foto: Sofia Mikulová