Odpustová slávnosť CZŠ a MŠ sv. Juraja v Trebišove

Košice, 29. apríla 2024 (TSKE) Dňa 22.apríla, deň pred sviatkom svätého a slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja, žiaci a zamestnanci CZŠ s MŠ sv. Juraja v Trebišove, slávili odpustovú slávnosť za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, košického eparchiálneho biskupa. Slávnosti sa zúčastnili aj kňazi a pozvaní riaditelia cirkevných škôl v pôsobnosti Košickej eparchie. Vladyka Cyril v homílii poukázal na podobu zla, ktoré číha na každého človeka. Ako paralelu použil vyobrazenie ikony sv. Juraja a ponúkol mladým návod, ako so zlom bojovať. Je potrebné ničiť ho už v zárodku a my veriaci vieme, že najúčinnejšia zbraň proti satanovi je eucharistia. Celú slávnosť svojim spevom viedol školský mládežnícky zbor, spolu s pedagógmi a rodičmi detí, ktorí ochotne doprevádzajú zbor na hudobných nástrojoch. V závere sa vladykovi za milú návštevu a povzbudivé slová poďakoval riaditeľ školy PaedDr. Martin Uporský a odovzdal malú spomienku na tento významný deň. 

Autor: Miroslava Záhorská

Foto: Františka Olahová