Formačné stretnutie diakonov v Sečovciach

Košice, 25. apríla 2024 (TSKE) Na sviatok Polovice Päťdesiatnice sa stretli diakoni Košickej eparchie v Sečovciach na svojom pravidelnom formačnom stretnutí. Pastoračno-duchovným aspektom diakonskej služby sa v úvode venoval moderátor formácie o. Michal Hospodár. Taktiež povzbudil prítomných diakonov k synodálnemu spôsobu života. V druhej časti stretnutia diakon Jozef Havrilčák analyzoval liturgické detaily diakonskej asistencie. Spolubratov nabádal k zachovávaniu platných rubrík v citlivom vnímaní pokynov či odlišností toho-ktorého slúžiaceho biskupa alebo presbytera. Po bratskom zdieľaní a povzbudení pri formačnej časti, nasledovalo spoločné slávenie božskej liturgie v miestnom Chráme sv. Cyrila a Metoda. V príhovore o. Michal Hospodár zdôraznil centrálny význam ohlasovania udalosti Kristovho vzkriesenia pre celý organizmus kresťanskej viery. Súčasťou slávenia bolo aj liturgické prinesenie a uctenie synodálneho reliéfu. Reliéf ikonickým jazykom predstavuje tajomstvo Božej lásky v  Najsvätejšej Trojice a pozýva veriacich k spoločnému kráčaniu a životu vo viere. V nasledujúcom období tohto roka dvaja diakoni budú vysvätení za kňazov a dvaja noví kandidáti budú vkladaním rúk vladyku Cyrila prijatí medzi eparchiálny zbor diakonov.


Michal Hospodár 

Foto: Peter Ančočik