Výtvarná súťaž BIBLIA OČAMI DETÍ a MLÁDEŽE – vyhodnotenie

Košice, 29. apríla 2024 (TSKE) Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. organizuje každý rok výtvarnú celoštátnu súťaž s názvom Biblia očami detí a mládeže  pre žiakov MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálne školy. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého Písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie.
Odborná komisia pod vedením výtvarníčky Mgr. Michaely Benedikovej a členov Katechetického úradu sv. prvomučeníka Štefana v Košiciach vyhodnotila dňa 24. apríla 2024 doručené výkresy v diecéznom/eparchiálnom kole súťaže. Tešíme sa značnému záujmu o túto súťaž a postupujúcim výhercom srdečne blahoželáme.


1. Kategória: MŠ:

 1. Miesto: Daniel Rebják – Daniel v jame s levmi (MŠ Dúbravka)

2. Kategória: 1. -2. ročník ZŠ 

 1. Miesto: Claudia Pristášová – „Urobte všetko, čo vám povie“ (CZŠ s MŠ sv. Juraja, Trebišov)
 2. Miesto: Magdaléna Obšivánová – Moja nádej, moja viera (Cirkevná spojená škola, Sečovce)
 3. Miesto: Klára Ciklaminyová – Abramov návrat z Egypta (ZŠ Jovsa)

3. Kategória: 3. – 4. ročník

 1. Miesto: Barbora Volochová – Samaritánka pri studni (ZŠ Komenského, Trebišov)
 2. Miesto: Hubert Gavula – Baltazárova hostina (ZŠ Jovsa)
 3. Miesto: Samuel Kušnír – Ježiš na kríži umiera (Cirkevná spojená škola, Sečovce)

4. Kategória: 5. – 6. ročník

 1. Miesto: Terézia Pšaková – Tomáš uveril (ZŠ Komenského, Sobrance)
 2. Miesto: Sofia Lovásová – Daniel v jame levovej (ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov)
 3. Miesto: Nelka Jacková – Svadba v Káne Galilejskej (ZŠ Pribinova, Trebišov)

5. Kategória: 7. – 9. ročník

 1. Miesto: Katarína Bajusová – „To je Pán“ (ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov)
 2. Miesto: Dávid Pšak - Dôvera (ZŠ Komenského, Sobrance)
 3. Miesto: Katarína Menceľová – Pán je ochranca môjho života (ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír)