POSVIACKA NOVÉHO KRÍŽA A OZIMÍN

Košice, 29. apríla 2024 (TSKE) Dňa 28. apríla 2024 sa vo farnosti Choňkovce uskutočnila posviacka nového Kríža a ozimín. Slávnostnú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR,  emeritný biskup Košickej eparchie. Slávnosti sa zúčastnili o. Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, o. Lukáš Kíreš a zástupca miestnej rímskokatolíckej  cirkvi o. Rudolf Smoter. Pozvanie na túto slávnosť prijali aj pravoslávny duchovný Ivan Ozimanič a poslanec NRSR MVDr. Boleslav Lešo, PhD., za  hojnej účasti domácich, ale aj putujúcich veriacich z okolitých dedín.


Pred sv. liturgiou vladyka Milan posvätil Kríž a oziminy. S myšlienkou postaviť Kríž prišiel starosta a kurátor našej farnosti p. Radoslav Hvožďák, autormi návrhu boli o. Lukáš Kíreš s manželkou Dankou, ktorá napísala „razpjatie“, Kríž zrealizoval p. Juraj Bardzák (náš veriaci).

 
Svätá liturgia bola slávená v lone prírody pri novopostavenom Kríži, na „baškovskej ceste“ , ako ju nazývajú miestny obyvatelia, v k. ú. Choňkovce.


Vladyka Milan v homílii poukázal na Ježišov rozhovor so ženou Samaritánkou, ktorý svedčí o jeho priamosti. V podstate, Ježiš si Samaritánku nemusel ani všimnúť, lebo vtedy nebolo zvykom, aby sa syn vyvoleného národa zhováral s ľuďmi z "podradného" kmeňa a k tomu ešte so ženami. Ježiš však prvý nadviazal neformálny rozhovor o studni a vode, pričom mieril celkom inde. Mieril na problém človeka, ktorý hľadá svoje šťastie a zabúda na morálne normy a tak vybočuje z Božieho zákona, čo sa deje až podnes. Pravdu netreba obhajovať, treba ju len nahlas povedať, lebo "pravda víťazí vlastnou silou"

 
Dnes je práve dátum (28. apríl) zrušenia našej cirkvi komunistickým režimom na smutne známom Prešovskom sobore, kedy postavili gréckokatolíkov mimo zákon. A tento novopostavený Kríž je znakom odpustenia a nás pobáda k tomu, aby sme my vo svojich životoch dokázali odpúšťať, tak ako spievame vo veršových slohách počas Paschy: „Je vzkriesenia deň! Všetci radostne jasajme, druh druha objímajme, bratmi sa nazývajme. Pre vzkriesenie odpusťme nepriateľom a takto zaspievajme: Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch,  život daroval.“
Svätú liturgiu spevom doprevádzal miestny mládežnícky zbor.
Vďaka patrí pánu starostovi a celému tímu ľudí za prípravu nádhernej slávnosti posviacky nového Kríža a ozimín.

 
Christos Voskrese!
Jozef Fabišík


Foto: Ladislav Kasar