Pápež vymenoval sídelného biskupa pre Mukačevskú eparchiu

Košice 8. mája 2024 (TSKE) V stredu 8. mája bolo zverejnené rozhodnutie Svätého Otca Františka o vymenovaní nového sídelného biskupa pre Mukačevskú gréckokatolícku eparchiu so sídlom v Užhorode. Stal sa ním otec Teodor Matsapula, I.V.E., člen rehoľného Inštitútu vteleného Slova. Mukačevský biskupský stolec bol uprázdnený od 14. júla 2020, keď náhle zomrel dovtedajší biskup vladyka Milan Šášik CM. Rodák zo Slovenska spravoval Mukačevskú eparchiu od roku 2002, najprv ako apoštolský administrátor a od roku 2010 ako eparchiálny (sídelný) biskup. Po ňom spravoval eparchiu ako apoštolský administrátol vladyka Nil Luščak OFM.

Vladyka-nominant Teodor sa narodil 21. augusta 1981 v dedine Krylos neďaleko mesta Ivano-Frankivsk na západnej Ukrajine. V roku 2001 vstúpil do noviciátu Inštitútu vteleného Slova a pokračoval v štúdiu v Medzinárodnom seminári San Vitaliano v Segni a v Centre pre vyššie štúdia svätého Bruna biskupa (2002-2008). Večné sľuby zložil 25. augusta 2007 a za kňaza bol vysvätený 10. februára 2008 metropolitom Volodymyrom Viytyshynom v Ivano-Frankivsku. Od 4. apríla 2008 do 6. februára 2013 bol poverený službou gréckokatolíkom v Ruskej federácii. Svoju kňazskú službu vykonával v Omsku vo farnosti Presvätej Bohorodičky a v meste Sargatske v Omskej oblasti vo farnosti svätých Cyrila a Metoda. Slúžil aj veriacim byzantského obradu v Chabarovsku a Vladivostoku. Od roku 2009 do februára 2013 bol biskupom Jozefom Wertom vymenovaný za koordinátora (dekana) pre katolíkov byzantského obradu na území Rímskokatolíckej diecézy svätého Jozefa v Irkutsku. Po návrate do vlasti pokračoval v kňazskej službe v Mukačevskej eparchii ako farár  farnosti Narodenia svätého Jána Krstiteľa v dedine Dubové a Najsvätejšej Trojice v obci Krasna v Tjačevskom okrese. V rokoch 2013 až 2019 bol protoigumenom (predstaveným) vtedajšej Delegatúry Matky Božej Zarvanickej na Ukrajine. V roku 2017 ho vladyka Milan Šášik CM vymenoval za synkela (biskupského vikára) pre rehoľníkov v Mukačevskej eparchii. V tejto službe pôsobil doteraz.

V roku 2018 ukončil štúdium na Zakarpatskej národnej univerzite Vasyľa Stefanuka v odobore filológia a učiteľ ukrajinského jazyka a literatúry. V rokoch 2020 - 2022 študoval na Ukrajinskej katolíckej univerzite, kde získal licenciát z pastorálnej teológie.

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ spoločne s duchovenstvom a veriacimi Košickej eparchie sa pripája k modlitbe za nového biskupa pre Mukačevskú eparchiu, ktorá je matkou všetkých gréckokatolíckych biskupstiev pochádzajúcich z Užhorodskej únie. Vladyka-nominat Teodor bol vybratý na čelo eparchie, ktorá má svoje duchovné korene pevne zasadené v cyrilo-metodskej misii a vydávala svedectvo o týchto svojich koreňoch počas dlhých dejín a osobitne v 20. storočí, keď bola komunistickým režimom krvavo zlikvidovaná. Nastupuje na katedru veľkých synov podkarpatskej zeme ako boli vladyka Andrej Bačinský či bl. biskup a mučeník Teodor Romža. V deň, keď Cirkev zakončuje sviatok Kristovej Paschy a radostne spieva Christos Voskrese – Kristus vstal z mŕtvych, je nové menovanie prejavom životaschopnosti Mukačevskej eparchie a nádejou, že Vzkriesený Kristus neopúšťa svoje stádo ani v najťažších situáciách, ktoré teraz prežíva vojnou zmietaná Ukrajina a Mukačevská gréckokatolícka eparchia.

TSKE a www.iveukraine.com.ua

Foto: www.vaticannews.va