Odpustová slávnosť sv. Rity

Košice 21. mája 2024 (TS KE) V sobotu 18. mája vo Farnosti sv. Rity v Košiciach u bratov augustiniánov oslávili patrónku kostola a farnosti – sv. Ritu, a to za účasti veľkého počtu veriacich, nie len farníkov, ale ctiteľov a pútnikov, ktorí prišli z rôznych častí Slovenska.

Slávnostnú sv. omšu celebroval arcibiskup Cyril Vasiľ SJ., košický eparchiálny biskup, ktorý povzbudil veriacich príhovorom v kázni a svojou otcovskou a bratskou prítomnosťou. V homílii zdôraznil príklad života sv. Rity, a to najmä jej snahu o pokoj a zmierenie medzi rodinami a rôznymi mocenskými skupinami, o ktorý sa vo svojom živote Rita tak hrdinsky usilovala vo svetle Kristovho evanjelia. Podobne aj dnes, nie len v rodinách, na pracoviskách či v školách, ale v celej našej spoločnosti je potrebné obnoviť pokoj, úctu a nádej medzi ľuďmi. Cnosti by sa mali stať opäť dnes akoby „natrénovanými“ schopnosťami, ktoré pomôžu povedať ponúkanému dobru „áno“, a ak sa núka zlo, tomu bez váhania povedať „nie“.

Svätá Rita, oroduj za nás a vyprosuj pre nás všetkých a našich blízkych aj naďalej potrebné milosti u Boha.

Jozef Havrilčák

Foto: www.aug.sk