JÚNOVÁ FATIMSKÁ SOBOTA PATRILA DEŤOM

Košice 4. júna 2024 (TS KE) V sobotu 1. júna sa na najväčšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove konala fatimská sobota venovaná deťom a zvlášť tým, ktoré tento rok prijali po prvý krát sviatosť zmierenia a slávnostne prijali Eucharistiu.

Program začal modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedli o. Pavol Mihajlo a o. Peter Kolesár, spolu s deťmi z farností Trhovište a Trnava pri Laborci. Po treťom čase nasledovala katechéza o. Petra Labaniča, administrátora farnosti Nový Ruskov. V katechéze o. Peter zvýraznil silu a potrebu modlitby v rodine: „ rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu aj zostáva“. Povzbudil rodičov, aby boli príkladom pre svoje deti, ale aj aby nezabúdali na svoju osobnú modlitbu.

Archijerejskú svätú liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, za účasti emeritného biskupa Košickej eparchie vladyku Milana Chautura CSsR, protosynkela Košickej eparchie archimandritu Jaroslava Lajčiaka a kňazov z Rady pre rodinu s účasťou jej predsedu o. Jozefa Matejovského a ostatných duchovných Košickej eparchie. O spev sa postarala p. Alena Maďarová a spevácky zbor z farnosti Tranava pri Laborci.

V homílii sa vladyka Cyril prihovoril najmä rodičom detí, ktorým zdôraznil dôležitosť výchovy učiť deti správnemu rozlišovaniu dobra od zla. Poukázal na dôležitosť svätej spovede, ktorá nás vždy nanovo prinavracia k Bohu.

Po sv. liturgii nasledovalo občerstvenie v podobe chutnej „fazuľovice“. Program pokračoval v areáli pútnického miesta bohatými atrakciami a hrami pre deti a v chráme katechézou o. Dušana Škurlu o blížiacom sa pochode za život.

TSKE informoval Marcel Ubľanský

Foto: Marián Horňák