Štvrtý víkend Animátorskej školy Košickej eparchie o projektoch a trendoch mladých

Košice 10. júna 2024 (TSKE) Projektové myslenie a trendy a charakteristika mladej generácie boli kľúčové vzdelávacie témy štvrtého víkendu ANIMA školy v Centre pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach. Víkend sa konal po dlhšej prestávke, v dňoch od 7. do 9. júna, ale atmosféra bola naplnená o to väčšou radosťou z opätovného stretnutia. Kňazi, o. Mário Cserép, o. Milan Kmec a o. Štefan Ančočík spolu s o. Jánom Fedorišinom svojou účasťou na víkende ponúkli svoju službu pri piatkovej spoločnej spovedi, aj počas celého víkendu pri modlitbách a v neformálnych rozhovoroch.

           Mladých privítal piatkový večer v podobe spoločného stola a tradičného biblického stretnutia v skupinke. Víkendy na animátorskej škole ponúkajú vždy aj duchovný program, kde je priestor na modlitbu v spoločenstve, ako aj na osobnú modlitbu, stíšenie, či rozjímanie. Špecifikom piatkového stretnutia v skupinke je tzv. ,,biblické trio”. Slúži na prácu s Božím slovom, na vzájomné zdieľanie sa, obohacovanie a tvorenie dobrej klímy. Členovia skupinky sa učia vnímať Božie slovo, aktívne počúvať, prijímať druhých a deliť sa o svoje skúsenosti.

Sobota mala už tradične vzdelávací charakter.

V doobedňajšom bloku prostredníctvom Štefánie Čepovej bola prednášaná téma projektového myslenia. Táto téma smerovala k zadaniu záverečných projektov, ktoré sú jednou z hlavných podmienok pre získanie certifikátu animátora. Účastníci mali možnosť vyskúšať si plánovanie vopred zadanej akcie so všetkým, čo predpríprava a v malom aj samotná príprava zahŕňa. Prostredníctvom tohto vyučovania si ozrejmili predstavu o ich nadchádzajúcom projekte.

 o. Ján Fedorišin ponúkol v poobedňajšom vzdelávacom bloku tému generácia mladých a trendy. Aj táto poučná téma mala želanú interakciu zo strany poslucháčov; rozprúdila debaty, kde si medzi animátormi mladí zdieľali pohľady a názory. Každý víkend prebieha stále vo väčšej harmónii a ponúka stále väčšie možnosti ako osobného rozvoja, tak aj tvorenia vzťahov a blízkeho spoločenstva.

autor: Ráchel Zorvanová

foto: Sofia Mikulová