Púť synov a otcov 2024

Košice 18. júna 2024 (TSKE) „Hodný nasledovania,“ tak znela téma tohtoročnej Púte synov a otcov, ktorú každoročne organizuje Rada pre mládež počas tretieho júnového víkendu, patriacemu sviatku otcov. Táto aktivita je zameraná na mužskú spiritualitu a je venovaná chlapcom, pre ktorých je vzťah otec - syn tým najprirodzenejším miestom na objavovanie pravej mužnosti. Tento rok sa púť uskutočnila v sobotu, 15. júna, so začiatkom na parkovisku pod Morským okom. Aj tentokrát sa tejto chlapskej púte zúčastnil vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha. S vladykom na čele sa vybrala dvadsiatka otcov a synov z parkoviska na samotné Morské oko. V lone krásnej prírody sa muži stretli v úvodnom mužskom kruhu, ktorý poslúžil na úvodné zoznámenie sa a úvodný chlapský pokrik, ktorý odštartoval celý tento spoločný deň. Hneď v úvode sa účastníci rozdelili do dvoch skupín. Prvá skupina otcov a starších synov sa vybrala k vode na odľahlé miesto, kde sa započúvali do slov katechézy o. Michala Stuľaka, ktorý na obraze biblických postáv, Mojžiša a Árona, previedol otcov a synov 4 bodmi dôležitými pre život každého muža - integrita, vízia, kultúra a skúška. Vety „Nie je dôležité ako, ale s kým“, či „každý muž potrebuje dobiť svoje Jericho“ sa hlboko dotýkali mužskej duše. Menší chlapci, ktorí tvorili druhú skupinu, však nezaostávali, pretože spolu so skautmi z Federácie skautov Európy, zažívali dobrodružný čas pri spoločných hrách. Po tomto úvodnom čase sa skupina mužov vydala na cestu na Sninský kameň. Cestu tvorili dve zastávky, ktoré pozvali otcov a synov do mužských kruhov. V prvom, na Malom Morskom oku, sa synovia a otcovia zdieľali o čomsi hodnotnom, čo sa naučili od svojho otca. Hneď na to, otcov skauti učili uzol krížovej väzby, ktorým mali spojiť dve ramená driev, pričom im takto vznikol kríž. Po vlastnej realizácii to zasa otcovia učili svojich synov. Takto si každý vyrobil svoj vlastný kríž, ktorý mal vyniesť až na vrchol spoločnej púte. Na druhom zastavení, Tri tably, sa zasa v ďalšom mužskom kruhu otcovia a synovia zdieľali o tom, čo je v ich živote vzácne. Po zdieľaní sa otcovia so synmi od skautov opäť učili ďalšej zručnosti, a to zapáliť oheň v prírode, pomoc ľanového špagátu a kresadla. Nakoniec, po posledom výstupe všetci došli na jeden zo Sninských kameňov, na ktorého vrchole sa nachádzal veľký kovový kríž. Po oddychu pri nádhernom výhľade, ktorý tento výstup ponúkol v kombinácii s jasným počasím, sa muži stretli v posledom mužskom kruhu, kde sa pomodlili jeden za druhého Ježišovu modlitbu a následne si odovzdali navzájom - otec synovi a syn otcovi - svoje vlastné záväzky, skrze vlastné kríže, ktoré tam vyniesli. Záväzky, ktoré mali poukázať na zmenu, či rozhodnutie po tejto púti niečo nové priniesť do svojho vzťahu otec - syn. S vyhladnutým žalúdkom sa celá skupina ponáhľala na zostup naspäť na Morské oko, kde ich na chate čakala spoločná opekačka, a tým aj zaslúžená odmena zdolanej púte. V prirodzenom mužskom prostredí - sediac pri ohni, s dobrým jedlom a vo vzájomných rozhovoroch, sa tento krásny deň dočkal svojho konca. Pri postupnom lúčení a odchode domov sa otcovia a synovia zhodli na zmysluplnosti stráveného časuv, ktorý posilnil ich vzťah. Všetci potvrdili túžbu a zmysel stretnúť sa na takejto Púti synov aj otcov aj na budúci rok. Veď investovať do tohto vzácneho vzťahu syna a otca, bude stále dávať zmysel … tak na budúce!

autor: Ján Fedorišin

foto: Ján Fedorišin, Kamil Ganóczy