Nový zakladajúci člen spolku sv. Cyrila a Metoda

Košice 17. júna 2024 (TSKE) V pondelok 17. júna prijal najosvietenejší vladyka Jonáš, prešovský arcibiskup a metropolita vo svojom úrade zástupcov Spolku sv. Cyrila a Metoda. V rámci oficiálnej návštevy predseda spolku o. Martin Mráz a podpredseda o. Michal Hospodár informovali vladyku o prebiehajúcich spolkových aktivitách i edičnom pláne na najbližšie obdobie.

Vladykovi Jonášovi tlmočili zmysel existencie cirkevného spolku, ktorý  členstvo ponúka veriacim i farnostiam vo všetkých troch eparchiách a je otvorený pre spoluprácu s podobnými združeniami pri upevňovaní cyrilo-metodskej tradície.

Pri príležitosti tejto návštevy osobne odovzdali vladykovi aj praktický dar a to novú biskupskú mitru, vyrobenú na Ukrajine. Vladyka Jonáš poďakoval predstaviteľom vedenia spolku za ich činnosť a prijal pozvanie stať sa jeho členom.

Po vypísaní prihlášky vstúpil rovno za zakladajúceho člena tejto cyrilo-metodskej ustanovizne. Je to veľká česť pre spolok a súčasne aj záväzok pomáhať celej gréckokatolíckej cirkvi do budúcnosti. Pamätnú plaketu zakladajúceho člena dostane vladyka Jonáš pri vhodnej slávnosti.

TSKE informoval MICH

Foto: TSKE