Nový film z dielne Spolku sv. Cyrila a Metoda

Košice 3. júla 2024 (TSKE) Tesne pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda Spolok sv. Cyrila a Metoda dostal milý darček. Tvorivá skupina dokončila nový dokumentárny film s názvom Striebroústy kazateľ, venovaný pamiatke Polykarpa G. Oleára OSBM.

Film zachytáva jeho aktívny život i široký pastoračný rádius. Vyzdvihuje najmä jeho kazateľskú obľúbenosť u veriacich a tiež duchovné vedenie sestier baziliánok v Sečovciach. Vo filme počujeme aj autentický hlas otca Gabriela OSBM, prezentujúci myšlienky z baziliánskej duchovnosti. Za digitalizáciu nahrávok patrí vďaka o. Andrejovi Rusnákovi z Košíc. 

Nemenej zaujímavým je aj zostrih z archívu Generálnej kúrie baziliánov v Ríme, kde tvorcovia mali otvorený prístup k osobným dokumentom. Doteraz málo známe skutočnosti z ďalších rímskych archívov prezentuje vo filme o. Martin Mráz, súčasný predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda. 

Na zemplínske prostredie, spojené s ľudovými misiami a činnosťou Jednoty sv. Cyrila a Metoda poukázal regionálny historik Juraj Žadanský. Faktografické údaje dopĺňajú osobné svedectvá o. Pavla Chanátha, st. a troch sestier Rádu sv. Bazila Veľkého. Veľkosť rehoľného spolubrata a pretrvávajúcu pamäť na neho vo filme tlmočí protoigumen Vladimír J. Sedláček OSBM.

Filmový dokument má takmer 25 minút a je ďalším kamienkom do mozaiky poznania osobností, ktoré orali Metodovu brázdu v našom prostredí. Osnovateľom a garantom projektu je o. Michal Hospodár, podpredseda spolku. Odkaz na film dostanú všetci členovia spolku, ktorí ústrediu zverejnili svoju mailovú adresu. Plánujú sa aj hromadné prezentácie vo väčších farnostiach.

TSKE informoval SSCM